Nr 48/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016

 
Zarządzenie Nr 48/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1233), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131), w związku z uchwałami Senatu UWM w Olsztynie określającymi efekty kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016, stanowiące załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
 
 
 Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.06.2015
Data publikacji:
30.06.2015 14:02
Data aktualizacji:
30.06.2015 14:24
Liczba wyświetleń:
2502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr48.doc69.5 KB
zasadyrealpraktyk.pdf58.34 KB
umowapraktyka.doc53 KB
umowapraktykaped.doc53 KB
listawyplat.doc41 KB