Nr 44/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 31 maja 2015 r. znosi się na Wydziale Nauk Medycznych:
   1)    Oddział Kliniczny Neurochirurgii,
   2)    Klinikę Ortopedii.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.05.2015
Data publikacji:
08.06.2015 11:56
Data aktualizacji:
08.06.2015 11:56
Liczba wyświetleń:
1225
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr44.doc40 KB