Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych

 

 
Zarządzenie Nr 42/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2015 roku
 
w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych
 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 167b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

 
§ 1
1.   W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się elektroniczne Archiwum Prac
    Dyplomowych (APD).
2.   W elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych umieszcza się pliki, na których utrwalono
    wykonane prace dyplomowe.
3.   Procedurę przygotowywania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych określa
    załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.05.2015
Data publikacji:
08.06.2015 11:11
Data aktualizacji:
08.06.2015 11:11
Liczba wyświetleń:
1710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNR42.docx32.91 KB
Procedura.docx31.05 KB