Nr 28/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego...

 
Decyzja Nr 28/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno - Położniczego, Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Klinicznego Urologii i Oddziału Klinicznego Torakochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Klinicznego Urologii i Oddziału Klinicznego Torakochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
w następującym składzie:
 
   1)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ – przewodniczący,
członkowie:
   2)     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR,
   3)     prof. dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI,
   4)     dr hab. n. med. Maciej MICHALIK, prof. UWM,
   5)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
   6)     dr inż. Piotr GRZYMOWICZ – Prezydent miasta Olsztyn,
   7)     dr Marek ZABŁOCKI – Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie,
   8)     dr Joanna SZYMANKIEWICZ-CZUŻDANIUK – Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego
        w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.05.2015
Data publikacji:
05.06.2015 13:14
Data aktualizacji:
05.06.2015 13:14
Liczba wyświetleń:
1629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr28.docx16.7 KB