Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.

 

 

Zarządzenie Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwały Nr 277 Senatu UWM z 20 maja 2005 r. i Uchwały Nr 66 Senatu UWM z 31 marca 2006 r., stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się Katedrę Systemów Informatycznych.

 

§ 2

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku na Wydziale Nauki o Żywności:

1) znosi się Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej oraz Gospodarki Energią;

2) tworzy się:

a) Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej;

b) Katedrę Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.03.2006
Data publikacji:
19.10.2007 11:10
Data aktualizacji:
19.10.2007 11:10
Liczba wyświetleń:
2970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument