Wersja strony UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu popr z dnia 28 maj, 2015 - 14:06

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

UCHWAŁA  Nr  725

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 maja 2015 roku

 

w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
                    w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy
                    sytuacji finansowej Uczelni

 

                                                                        

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

W § 1 uchwały Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zarządzanie Uczelnią powinno uwzględniać dążenie do maksymalizacji parametrów
 algorytmu przyznawania dotacji budżetowej, zwłaszcza przez wzrost liczby studentów,  grantów naukowo-badawczych i uprawnień akademickich oraz rozwój naukowy kadry i umiędzynarodowienie studiów.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                                                                                                              

Przewodniczący Senatu

Rektor

  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:06
Data aktualizacji:
01.06.2015 14:05
Liczba wyświetleń:
2130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 725 - zmiana uchwały Nr 169 z 2013.docx21.33 KB