Nr 40/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 40/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 maja 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

 § 1

1.     Zmienia się nazwę Biura ds. Projektów Zagranicznych na Biuro ds. Projektów Europejskich.

2.     Strukturę Biura ds. Projektów Europejskich stanowią:

1)     Sekcja Projektów Edukacyjnych,

2)     Sekcja Projektów Badawczo-Inwestycyjnych,

3)     Stanowisko Obsługi Prawnej,

4)     Stanowisko Obsługi Kadrowej,

5)     Stanowisko Obsługi Systemu IRBIS.

3.     Zakres działania Biura ds. Projektów Europejskich oraz zadania jednostek organizacyjnych określi Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.     W Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych wydzielone zostają osoby do finansowej obsługi projektów strukturalnych Unii Europejskiej. Osoby te ściśle współpracują z Biurem
ds. Projektów Europejskich wykonując zadania zlecone przez kierownika tego Biura, a określone
w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 § 2

1.   W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 ust 1, dokumentacja projektów, stanowiących dotychczas przedmiot działania Biura ds. Projektów Zagranicznych:

  1)     Termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie,

  2)       Kompleksowa termomodernizacja 4-ch budynków dydaktyczno-administracyjnych UWM
  w Olsztynie,

  3)       Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej
  przy ul. Warszawskiej,

zostanie przekazana protokolarnie przez Biuro ds. Projektów Europejskich, w terminie
do 31 maja 2015 r., do Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego w celu dalszej realizacji.

2.  Dokumentacja projektów, finansowanych z innych źródeł niż fundusze strukturalne Unii Europejskiej, po zakończeniu ich realizacji, zostanie przekazana przez Biuro ds. Projektów Europejskich do archiwum, a ich udostępnianie właściwym organom będzie należało
do kompetencji tego Biura.

 

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.05.2015
Data publikacji:
21.05.2015 13:35
Data aktualizacji:
21.05.2015 13:35
Liczba wyświetleń:
1690
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40.doc55 KB