Nr 39/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 39/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 maja 2015 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 marca 2015 roku § 5 otrzymuje brzmienie:
 
 „§ 5
 
Organizacja wewnętrzna Studium
 
1.     W strukturze Studium funkcjonuje Zespół Obsługi Pływalni Uniwersyteckiej, do którego zakresu
     działania należy realizacja zadań związanych z obsługą Pływalni, w szczególności:
       1)    obsługa administracyjna obiektu,
       2)    zapewnienie użytkownikom obiektu warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami,
       3)    utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń,
       4)    zapewnienie sprawności instalacji i urządzeń w obiekcie,
       5)    pobieranie i rozliczanie płatności z tytułu korzystania z obiektu,
       6)    zaopatrzenie w przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu
           z zastosowaniem przepisów w zakresie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
       7)   współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu utrzymania obiektu
           w odpowiednim stanie technicznym.
 
2.     Kierownik Studium może powoływać stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
12.05.2015
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.05.2015
Data publikacji:
21.05.2015 13:20
Data aktualizacji:
21.05.2015 13:20
Liczba wyświetleń:
1245
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39.doc66.5 KB