Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzorów druków na studiach doktoranckich.

 

Zarządzenie Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie: określenia wzorów druków na studiach doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 115, poz. 964 ), stanowi się co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się wzory druków na studiach doktoranckich stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia:

a) Załącznik nr 1 „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”;

b) Załącznik nr 2 „Protokół zaliczenia przedmiotu”;

c) Załącznik nr 3 „Karta egzaminów poprawkowych”;

d) Załącznik nr 4 „Protokół egzaminu komisyjnego”.

2. Druki stosuje się w celu dokumentowania przebiegu studiów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.03.2006
Data publikacji:
19.10.2007 10:47
Data aktualizacji:
19.10.2007 10:47
Liczba wyświetleń:
2620
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument