Nr 22/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2015/2016

DECYZJA Nr 22/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 maja 2015 roku
 
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2015/2016
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 90 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:
 
1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
2)     Członek – mgr inż. Dorota Koryzno
3)     Sekretarz – mgr Paweł Łojewski
 
 
§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz organizuje opracowanie zagadnień egzaminacyjnych.
 
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
REKTOR
  
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.05.2015
Data publikacji:
21.05.2015 11:16
Data aktualizacji:
21.05.2015 11:16
Liczba wyświetleń:
1331
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr22.doc30.5 KB