Nr 35/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 35/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka
i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”, pobiera się opłatę w wysokości 4450,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2015
Data publikacji:
12.05.2015 13:57
Data aktualizacji:
12.05.2015 13:57
Liczba wyświetleń:
1211
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr35.doc30.5 KB