Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 33/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 4-6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 172 ) oraz w związku z Uchwałą Nr 634 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się standardy kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
2.  Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia i obowiązują
    dla studiów, których cykl kształcenia rozpoczyna się od 1 października 2015 roku.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.04.2015
Data publikacji:
12.05.2015 12:34
Data aktualizacji:
13.05.2015 07:45
Liczba wyświetleń:
2410
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr33.doc29 KB
ZaLNr1Zarz33.pdf116.02 KB
ZalNr2Zarz33.xlsx146.97 KB