Nr 32/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 32/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału zmienia się, z dniem 1 maja 2015 roku,
nazwę Katedry Katastru i Zarządzania Przestrzenią na Katedrę Analiz Geoinformacyjnych i Katastru.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.04.2015
Data publikacji:
12.05.2015 12:29
Data aktualizacji:
12.05.2015 12:29
Liczba wyświetleń:
1414
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr32.doc39 KB