Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 
 
DECYZJA Nr 19/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 508 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2015/2016, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.04.2015
Data publikacji:
06.05.2015 07:48
Data aktualizacji:
06.05.2015 07:53
Liczba wyświetleń:
9120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr19.docx19.78 KB
ZaldoDec19.pdf83.6 KB