Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.

 

 

Zarządzenie Nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmińsko  Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 marca 2006 roku
 

w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964 ), stanowi się co następuje:

§ 1

1.      W celu dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich ustala się wzór indeksu uczestnika studiów doktoranckich stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.      Dla uczestników studiów doktoranckich, przyjętych na studia przed dniem wejścia w życie Zarządzenia stosuje się dotychczasowy wzór indeksu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.03.2006
Data publikacji:
19.10.2007 10:36
Data aktualizacji:
19.10.2007 10:36
Liczba wyświetleń:
2779
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument