Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

 

 

Zarządzenie Nr 5 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko  Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 2006 roku
 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Zarządzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z późniejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:


§ 1

1.      Na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych określa Zarządzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.01.2006
Data publikacji:
19.10.2007 09:28
Data aktualizacji:
19.10.2007 09:28
Liczba wyświetleń:
2640
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument