Nr 29/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uruchomienia kształcenia w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce

 
Zarządzenie Nr 29/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie uruchomienia kształcenia w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1480) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1
1.  Uruchamia się kształcenie w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich,
   w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce.
 
2.  Podstawową jednostką organizacyjną administrującą studiami, o których mowa w ust. 1,
   jest Wydział Nauk Społecznych.
 
 
§ 2
1.  Studia trwają 3 lata i są odpłatne.
 
2.  Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta, w formie pisemnej, pomiędzy Uniwersytetem
    a doktorantem.
 
3.  Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
   kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia
   warunki rekrutacji, określone przez Senat Uniwersytetu.
 
 
§ 3
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2015
Data publikacji:
29.04.2015 08:16
Data aktualizacji:
06.05.2015 08:02
Liczba wyświetleń:
1654
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr29.docx16.68 KB