Nr 28/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Budownictwo w ramach projektu pt. „Zamawiamy i dobrego inżyniera..

 
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2015 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów
i studentek studiów I stopnia kierunku Budownictwo w ramach projektu pt. „Zamawiamy
i dobrego inżyniera budownictwa mamy”
 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W § 9 Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Budownictwo
w ramach projektu pt. „Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy”, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 marca
2015 roku, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość stypendium stażowego wynosi 2076,00 (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt
sześć złotych) brutto”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2015
Data publikacji:
29.04.2015 07:53
Data aktualizacji:
29.04.2015 07:54
Liczba wyświetleń:
1202
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr28.doc46.5 KB