Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej

 
Decyzja Nr 14/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 
§ 1
1.    Powołuje się Zespół do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
    pozyskanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach programów Unii
    Europejskiej w następującym składzie:
 
    1)        przewodniczący – dr inż. Aleksander SOCHA;
          członkowie:
    2)        dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM;
    3)        prof. dr hab. Bogusław STANIEWSKI;
    4)        mgr inż. Marek JASTRZĘBSKI;
    5)        mgr Anna KURZYŃSKA;
    6)        mgr Eliza POPŁAWSKA-JODKO.
 
2.    Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie w formie
    pisemnej Rektorowi, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku, organizacyjno-prawnej koncepcji
    wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej przez Uniwersytet w ramach programów
    Unii Europejskiej.
 
3.    Określona w ust. 2 koncepcja powinna umożliwiać wykorzystanie aparatury zgodnie z jej
    przeznaczeniem oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2015
Data publikacji:
22.04.2015 11:45
Data aktualizacji:
22.04.2015 11:49
Liczba wyświetleń:
1593
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr14.docx18.09 KB