Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL

 
Zarządzenie Nr 27/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2015 roku
 
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu,w związku z Uchwałą Nr 700 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie tworzy się jednostkę środowiskową pod nazwą
    Ośrodek Badań nad PRL.
 
2.  Celem Ośrodka jest integracja działań środowiska naukowego, poprzez konsolidację
    interdyscyplinarnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 
3.  Ramy czasowe prowadzonych w ramach Ośrodka badań naukowych obejmują okres od 1944
   do 1989 roku.
 
4.  Ośrodek funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść stanowi załącznik do niniejszego
   Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad Ośrodkiem pełni prorektor właściwy do nauki.
 
§ 3
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu oraz Dziekanowi Wydziału Humanistycznego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2015
Data publikacji:
14.04.2015 13:41
Data aktualizacji:
23.04.2015 09:32
Liczba wyświetleń:
1901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr27.doc58 KB
ZaldoZarz27.pdf97.56 KB