Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej

Strona została usunięta dnia: 14 kwiecień, 2015 - 08:23

 
Decyzja Nr 14/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

 

 


w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:


§ 1

1.   Powołuje się Zespół do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
    pozyskanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach programów Unii
    Europejskiej w następującym składzie:
       1)        przewodniczący – dr inż. Aleksander SOCHA;
   członkowie:
       2)        dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM;
       3)        prof. dr hab. Bogusław STANIEWSKI;
       4)        mgr inż. Marek JASTRZĘBSKI;
       5)        mgr Anna KURZYŃSKA;
       6)        mgr Eliza POPŁAWSKA-JODKO.
 
2.    Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie w formie pisemnej
    Rektorowi, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku, organizacyjno-prawnej koncepcji wykorzystania
    aparatury naukowo-badawczej pozyskanej przez Uniwersytet w ramach programów Unii
    Europejskiej.
 

3.  Określona w ust. 2 koncepcja powinna umożliwiać wykorzystanie aparatury zgodnie z jej
   przeznaczeniem oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2015
Data publikacji:
14.04.2015 08:21
Data aktualizacji:
14.04.2015 08:23
Liczba wyświetleń:
1258
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decNr14.docx18.14 KB