Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń

 
Zarządzenie Nr 23/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2015 roku
 
w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń specjalizacyjnych
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2012, poz .572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem
szkoleń specjalizacyjnych, stanowiący załącznik 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zobowiązuje się podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu do stosowania wzoru umowy,
o którym mowa § 1 dla wszystkich cykli kształcenia, rozpoczynających się od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 13:54
Data aktualizacji:
31.03.2015 13:54
Liczba wyświetleń:
1583
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr23.doc34 KB
Umowazarz23.doc63 KB