Nr 24/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w ramach projektu pt. „Inżynieria chemiczna i procesowa...

 
Zarządzenie Nr 24/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 roku
 
w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w ramach projektu pt. „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pt. „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności” wprowadza się Regulamin płatnych staży zawodowych
dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku
Inżynieria Chemiczna i Procesowa w ramach projektu pt. „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 13:36
Data aktualizacji:
01.04.2015 10:53
Liczba wyświetleń:
1973
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr24.docx15.68 KB
Zaldozarz24.doc109.5 KB
Formularzzgloszeniowy.doc137.5 KB
Zaswiadczenie.doc96.5 KB
Programstazu.doc101.5 KB
Oswiadczenie.doc82 KB
Oswiadczenie.doc93 KB
Umowa.doc114 KB
Koncowyraport.doc94.5 KB
Dziennikstazowy.doc99.5 KB