Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.

Strona została usunięta dnia: 19 październik, 2007 - 08:10

 

Zarządzenie Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

 

w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964 ), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki humanistyczne, w dyscyplinach naukowych: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo.


§ 2

Studia trwają osiem semestrów i przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

§ 3

Wydział Humanistyczny prowadzi nabór kandydatów na studia doktoranckie w ramach limitów określonych przez Senat Uczelni.

§ 4

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 5

Wysokość stypendiów doktoranckich określa Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz .U. Nr 65, poz. 595)

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.01.2006
Data publikacji:
19.10.2007 08:10
Data aktualizacji:
19.10.2007 08:10
Liczba wyświetleń:
2278
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument