Nr 9/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
 
Decyzja Nr 9/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 marca 2015 roku
 
w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

  

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W § 1 decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

 „9) mgr inż. Krystyna CIEŚLAR – ZNP”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.03.2015
Data publikacji:
10.03.2015 09:49
Data aktualizacji:
10.03.2015 09:49
Liczba wyświetleń:
1317
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr9.doc57 KB