Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Logopedia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 20/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2015 roku
 
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Logopedia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Logopedia”, pobiera się opłatę w wysokości 7200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów podyplomowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
09.03.2015 13:52
Data aktualizacji:
09.03.2015 13:52
Liczba wyświetleń:
1360
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr20.doc30 KB