Nr 18/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie prowadzenia w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego kursu językowego pn. „Język niemiecki”

 
 
Zarządzenie Nr 18/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2015 roku
 
w sprawie prowadzenia w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego kursu językowego
pn. „Język niemiecki”

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1
1.  Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego realizuje kurs językowy pn. „Język niemiecki”.
 
2.   Kurs prowadzony jest na poziomach zdefiniowanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia
    Językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2 oraz w blokach tematycznych na wymienionych poziomach:
    gramatyka A1 – C2, konwersacje B1 – C2, język medyczny B1/B2.
 
3.   Kurs obejmuje 30 lub 180 godzin dydaktycznych w zależności od poziomu.
 
§ 2
1.    Zasady realizacji i uczestnictwa w kursie określa regulamin, stanowiący
    załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

 

2.    Dokumentację związaną z przebiegiem kursu dokształcającego prowadzi Centrum Egzaminacyjne
    Instytutu Goethego.

 

 
§ 3
1.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się od Uczestnika kursu opłatę zgodnie z cennikiem
    stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2015
Data publikacji:
09.03.2015 13:24
Data aktualizacji:
09.03.2015 13:31
Liczba wyświetleń:
1681
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr18.docx27.68 KB
Zal1doZarz18.pdf58.43 KB
Zal2doZarzNr18.pdf62 KB