Nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”

 
Zarządzenie Nr 16/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2015 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością
w administracji”
 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”, utworzone Zarządzeniem nr 35 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 listopada
2005 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Buro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.02.2015
Data publikacji:
16.02.2015 08:45
Data aktualizacji:
16.02.2015 08:45
Liczba wyświetleń:
1286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument