Nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

 
Zarządzenie Nr 15/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2015 roku

 

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, utworzone Zarządzeniem
Nr 41 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 września 2001 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Buro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.02.2015
Data publikacji:
16.02.2015 08:34
Data aktualizacji:
16.02.2015 08:35
Liczba wyświetleń:
1262
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument