Nr 6/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lutego 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

§ 1

Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 marca 2015 r. znosi się Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.02.2015
Data publikacji:
13.02.2015 11:35
Data aktualizacji:
13.02.2015 11:35
Liczba wyświetleń:
1341
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr6.doc39 KB