Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 5/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

W celu ujednolicenia stosowania ogólnych warunków zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych
w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załączniki do regulaminu:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2015
Data publikacji:
13.02.2015 10:58
Data aktualizacji:
13.02.2015 11:31
Liczba wyświetleń:
4484
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr5.doc59 KB
Regulamin_udzielania_zamowien_ publ_UWM.doc115 KB
Harmonogram_realizacji_projektu.doc138.5 KB
Wniosek_o_wszczecie_postepowania.doc51 KB
Regulamin_komisji_przetargowej.doc50 KB
Protokol_z_rozeznania_rynku.docx21.81 KB