Nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
Decyzja Nr 3/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 § 1

W decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich:

1)    w § 1 ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„4) dr inż. Mirosław BRAMOWICZ”,

2)     w § 2 ust. 2 pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dr hab. inż. Zdzisław KALINIEWICZ”.


§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 17:45
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:20
Liczba wyświetleń:
1615
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr3.doc57.5 KB