Nr 669 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym w Jekaterynburgu, Rosja

 
UCHWAŁA Nr 669
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym Imienia Pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna w Jekaterynburgu, Rosja
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Uralskim
   Uniwersytetem Federalnym Imienia Pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna w Jekaterynburgu,
   Rosja.
 
2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 17:11
Data aktualizacji:
13.02.2015 07:45
Liczba wyświetleń:
2530
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr669.docx20.94 KB