Nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia

 
Zarządzenie Nr 3/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
 
w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu, w związku z § 3 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.     Określa się ramową procedurę oceny jakości programów kształcenia i programów studiów,
     stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
2.     Określa się procedurę zasad weryfikacji efektów kształcenia, stanowiącą załącznik nr 2
     do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia.
 
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 12:06
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:24
Liczba wyświetleń:
2541
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr3.doc209 KB
ZalNr1.pdf263.83 KB
ZalNr2.pdf176.49 KB