Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału zmienia się nazwę Katedry Historii Państwa i Prawa
i Prawa Rzymskiego na Katedrę Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 11:56
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:24
Liczba wyświetleń:
1618
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr2.doc39 KB