Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

 

Lp.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie

Dostępność

1.

Uchwały Rady Wydziału

0010

Joanna Mańkowska

nie

2.

skreślenia z listy studentów

nr kol/nazwisko/kierunek/rok

Joanna Mańkowska

nie

3.

wydane legitymacje i indeksy studenckie

MEN-II-21 SW

Joanna Mańkowska

nie

4.

wydane legitymacje i indeksy doktoranckie

MEN-II-21 SW

Joanna Mańkowska

nie

5.

księga wydanych dyplomów

MEN-15 SW

Joanna Mańkowska

nie

6.

zaświadczenia studenckie do banku

nr kol/nazwisko/kier. stud/data

Joanna Mańkowska

nie

7.

zaświadczenia studenckie do wojska

nr kol/nazwisko/kier. stud/data

Joanna Mańkowska

nie

8.

zaświadczenia do rent i emerytur oraz kapitału początkowego (dla ZUS)

nr kol/data/nazwisko/rok ukończenia

Joanna Mańkowska

nie

9.

umowy ze studentami niestacjonarnymi

nr kol/data/nazwisko/kier.

Joanna Mańkowska

nie

10.

wykazy opłat za powtarzane przez studentów przedmioty

nr kol/nazwisko/przedmiot/kwota

Joanna Mańkowska

nie

11.

księgi druków ścisłego zarachowania

1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3

Joanna Mańkowska

nie

12.

umowy o dzieło

nr kol/nazwisko/data

Joanna Mańkowska

nie

13.

delegacje służbowe

nr kol/nazwisko/data

Joanna Mańkowska

nie

14.

księga inwentarzowa – środki trwałe

nr kol/data/nazwa przedmiotu

Joanna Mańkowska

nie

15.

księga inwentarzowa - wewnętrzna

nr kol/data/nazwa przedmiotu

Joanna Mańkowska

nie

16.

książka kontroli sanitarnej

ksn-1

Joanna Mańkowska

nie

17.

obecność w pracy

-

Joanna Mańkowska

nie

18.

wydane togi pracownikom wydziału

nr kol/nazwisko/data pobrania

Joanna Mańkowska

nie

19.

dziennik korespondencyjny przesyłek zwykłych wychodzących

nr kol/data/adresat

Joanna Mańkowska

nie

20.

dziennik korespondencyjny przesyłek poleconych wychodzących

nr kol/data/adresat

Joanna Mańkowska

nie

21.

dziennik korespondencyjny przesyłek poleconych przychodzących

nr kol/data/nadawca

Joanna Mańkowska

nie

22.

urlopy naukowe nauczycieli akademickich

nr kol/nazwisko/okres trwania urlopu

Joanna Mańkowska

nie

23.

inne urlopy nauczycieli akademickich

nr kol/nazwisko/okres trwania urlopu

Joanna Mańkowska

nie

24.

stypendia habilitacyjne

nr kol/nazwisko/okres otrzymywania/kwota

Joanna Mańkowska

nie

25.

stypendia doktoranckie

nr kol/nazwisko/okres otrzymywania/kwota

Joanna Mańkowska

nie

26.

wydane faktury VAT

nr kol/nazwisko/data

Joanna Mańkowska

nie

27.

wykaz przeprowadzonych przewodów doktorskich

nr kol/nazwisko/data obrony/data uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia

Joanna Mańkowska

nie

28.

otwarte przewody doktorskie z dyscypliny agronomia

nr kol/nazwisko/data otwarcia przewodu

Joanna Mańkowska

nie

29.

otwarte przewody doktorskie z dyscypliny kształtowanie środowiska

nr kol/nazwisko/data otwarcia przewodu

Joanna Mańkowska

nie

30.

zakończone przewody doktorskie z dyscypliny agronomia

nr kolejny

Joanna Mańkowska

nie

31.

zakończone przewody doktorskie z dyscypliny kształtowanie środowiska

nr kolejny

Joanna Mańkowska

nie

32.

opłaty za przeprowadzone przewody doktorskie z zewnątrz

nr kol/nazwisko/kwota/jednostka

Joanna Mańkowska

nie

33.

zakończone przewody habilitacyjne z dyscypliny agronomia

nr kolejny

Joanna Mańkowska

nie

34.

zakończone przewody habilitacyjne z dyscypliny kształtowanie środowiska

nr kolejny

Joanna Mańkowska

nie

35.

Stanowiska Rady Wydziału

0010

Joanna Mańkowska

nie

36.

pisma wychodzące do innych jednostek UWM

nr kol/adresat/data

Joanna Mańkowska

nie

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wytworzył:
Joanna Mańkowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
17.10.2007 11:46
Data aktualizacji:
18.09.2008 06:18
Liczba wyświetleń:
10450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument