Nr 53 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nieodpłatnego oddania prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ul. Szrajbera 11