Nr 85/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA- POKL.04.01.01-00-095/10-00

 
Decyzja Nr 85/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA- POKL.04.01.01-00-095/10-00 pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

 

§1

W Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00 pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1
z późn. zm., § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

1.  Z funkcji Kierownika Projektu UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00 pt. „Wzmocnienie potencjału
     dydaktycznego UWM w Olsztynie” odwołuje się dr inż. Barbarę Mazur.

2.   Na funkcję p.o. Kierownika Projektu UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00pt. „Wzmocnienie potencjału
    dydaktycznego UWM w Olsztynie” powołuje się mgr Elizę Popławską – Jodko.”

 

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
20.01.2015 11:37
Data aktualizacji:
20.01.2015 11:37
Liczba wyświetleń:
1610
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr85.docx16.35 KB