Nr 138/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 138/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:
 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie stanowiący załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
20.01.2015 10:57
Data aktualizacji:
20.01.2015 10:57
Liczba wyświetleń:
1541
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr138.docx16.92 KB
RegulaminUDR.pdf224.12 KB