Nr 136/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 136/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kształcenie
    pedagogiczne”, pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
    00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem studiów
    podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
20.01.2015 10:02
Data aktualizacji:
20.01.2015 10:48
Liczba wyświetleń:
1939
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr136.doc31 KB