Nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ZARZĄDZENIE Nr 135/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany w strukturze jednostek organizacyjnych:
    1)     w Instytucie Filologii Polskiej:
             a)     z połączenia Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia oraz Zakładu Literatury
                  Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski tworzy się Zakład Literatury Dawnej
                  i XIX wieku;
             b)     zmienia się nazwę Zakładu Literatury Współczesnej na Zakład Literatury XX i XXI Wieku;
    2)     w Instytucie Filozofii zmienia się nazwę:
             a)    Zakładu Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki na Zakład Filozofii Kultury
                  i Dziedzictwa Kulturowego;
             b)    Zakładu Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologicznej na Zakład Filozofii
                  Współczesnej.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
19.01.2015 13:45
Data aktualizacji:
19.01.2015 13:45
Liczba wyświetleń:
1367
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr135.doc41 KB