Nr 134/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia - rachunkowość budżetowa”

 
Zarządzenie Nr 134/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 10 listopada 2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia - rachunkowość budżetowa” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 

Na podstawie art. § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
w Olsztynie ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa” pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 11:28
Data aktualizacji:
08.01.2015 11:30
Liczba wyświetleń:
1569
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr134.doc28.5 KB