Nr 133/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 
Zarządzenie Nr 133/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.),
w związku z Uchwałą Nr 636 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
1)    z dniem 31 grudnia 2014 r. znosi się:
       a)     Katedrę Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,
       b)     Katedrę Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną,
       c)      Katedrę Diagnostyki i Patofizjologii Roślin,
       d)     Katedrę Fitopatologii i Entomologii,
       e)     Katedrę Meteorologii i Klimatologii,
       f)      Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska,
       g)     Katedrę Toksykologii Środowiska,
2)    z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy się:
       a)    Katedrę Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu,
       b)    Katedrę Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
       c)    Katedrę Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska,
3)   z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się nazwy jednostek organizacyjnych Wydziału Kształtowania
    Środowiska i Rolnictwa:
       a)    Katedry Systemów Rolniczych na Katedrę Agroekosystemów,
       b)    Katedry Łąkarstwa na Katedrę Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni,
       c)    Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Katedrę Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów,
       d)    Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki na Katedrę Architektury Krajobrazu.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 11:23
Data aktualizacji:
08.01.2015 11:23
Liczba wyświetleń:
1808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr133.doc47.5 KB