Nr 132/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 132/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z uchwałą Nr 636 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 grudnia 2014 r., stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
    1)   z dniem 31 grudnia 2014 r. znosi się:
            a)   Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
            b)   Klinikę Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej,
    2)     z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy się:
            a)     Katedrę Pulmunologii i Infekcjologii, a w jej ramach Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,
    3)     z dniem 1 stycznia 2015 r. przenosi się Klinikę Pulmunologii z Katedry Chorób Wewnętrznych,
        Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii do Katedry Pulmunologii i Infekcjologii,
    4)     z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się nazwy jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk
         Medycznych:
            a)    Katedry Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii na Katedrę
                Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii,
            b)    Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii na Klinikę Chorób
                Wewnętrznych i Gastroenterologii,
            c)    Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
                z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 11:00
Data aktualizacji:
14.01.2015 08:47
Liczba wyświetleń:
3075
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr132.doc41.5 KB