Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

 
Zarządzenie Nr 131/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku
 
 Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.),
w związku z Uchwałą Nr 635 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Na Wydziale Nauk o Środowisku:
    1)    z dniem 31 grudnia 2014 r. znosi się:
          a)     Katedrę Ekologii Stosowanej,
          b)     Katedrę Turystyki i Rekreacji,
    2)    z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy się Katedrę Turystyki, Rekreacji i Ekologii.
 
2.     Po zmianach, o których mowa w ust. 1, w skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk
     o Środowisku wchodzą:
         a)    Katedra Mikrobiologii Środowiskowej,
         b)    Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego,
         c)    Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska,
         d)    Katedra Biologii i Hodowli Ryb,
         e)    Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii,
         f)    Katedra Inżynierii Ochrony Wód,
         g)    Katedra Inżynierii Środowiska.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Środowisku oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 10:43
Data aktualizacji:
08.01.2015 10:43
Liczba wyświetleń:
1743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr131.doc46 KB