Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii

 
ZARZĄDZENIE Nr 130/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii

 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z uchwałą Nr 635 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 r., stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1)   z dniem 31 grudnia 2014 r. znosi się:

a)   Katedrę Filozofii i Antropologii,

b)   Katedrę Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego,

c)   Katedrę Katechetyki i Pedagogiki,

d)   Katedrę Prawa Kanonicznego,

e)   Katedrę Teologii Praktycznej,

2)     z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy się:

a)     Katedrę Nauk o Rodzinie,

b)     Katedrę Teologii Pastoralnej i Katechetyki,

c)     Katedrę Prawa Kanonicznego i Filozofii.

 

2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład struktury organizacyjnej Wydziału Teologii wchodzą:

1)     Katedra Teologii Biblijnej,

2)     Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej,

3)     Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii,

4)     Katedra Teologii Moralnej i Etyki,

5)     Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki,

6)     Katedra Nauk o Rodzinie.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Teologii oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 10:37
Data aktualizacji:
08.01.2015 10:37
Liczba wyświetleń:
1687
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr130.doc41 KB