Nr 129/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia księgi dyplomów

 
Zarządzenie Nr 129/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie prowadzenia księgi dyplomów

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM
w Olsztynie, ze zm.), w zw. z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzona jest księga dyplomów, stanowiąca spis wszystkich dyplomów wydanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu absolwentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

2.  Księga dyplomów zawiera następujące dane:

1)     liczbę porządkową stanowiącą numer dyplomu,

2)     numer albumu studenta,

3)     imię (imiona), nazwisko i datę urodzenia studenta,

4)     datę rozpoczęcia studiów,

5)     jednostkę wydającą dyplom,

6)     kierunek studiów, specjalność, stopień studiów, formę studiów oraz profil kształcenia,

7)     datę złożenia egzaminu dyplomowego,

8)     uzyskany tytuł zawodowy.

3.  Księga dyplomów prowadzona jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

4.  W celu archiwizacji księga dyplomów drukowana jest z systemu USOS i przechowywana w Biurze ds. Studenckich.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 10:12
Data aktualizacji:
08.01.2015 10:14
Liczba wyświetleń:
1472
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr129.docx26.6 KB