Wersje strony Nr 128/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w semestralnej karcie osiągnięć studenta

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.