Nr 125/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Nauki filologiczne we współczesnym europejskim systemie szkolnictwa wyższego”

 
Zarządzenie Nr 125/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Nauki filologiczne we współczesnym europejskim systemie szkolnictwa wyższego” realizowanego w Centrum Badań Europy Wschodniej na Wydziale Humanistycznym

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), zarządza się, co następuje:

 
§ 1
 
1.    Za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Nauki
    filologiczne we współczesnym europejskim systemie szkolnictwa wyższego” prowadzonego
    w Centrum Badań Europy Wschodniej na Wydziale Humanistycznym, pobiera się opłatę
    w wysokości zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 11:15
Data aktualizacji:
29.12.2014 11:16
Liczba wyświetleń:
1530
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr125.doc44.5 KB