Nr 122/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii” realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych

 
 
Zarządzenie Nr 122/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii” realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), zarządza się, co następuje:

 
§ 1
 
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo
    i higiena pracy z elementami ergonomii”, pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł (słownie:
    trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 08:49
Data aktualizacji:
29.12.2014 09:40
Liczba wyświetleń:
2839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr122.doc31 KB